Absolvenți

ntenţia unui grup de iniţiativă format din absolvenţi ai facultăţilor Universităţii „Tibiscus“ este de a înfiinţa o Asociaţie a absolvenţilor, care să se constituie într-o legătură de suflet şi să faciliteze colaborarea între studenţi şi cadre didactice şi, respectiv, societate.

În acest scop, prezentăm în continuare câteva dintre obiectivele urmărite de Asociaţie:

Activitati Tibiscus Alumni

Burse şi fonduri speciale

Administrarea unor noi fonduri de burse pentru studenţii Tibiscus cu potenţial deosebit:

Asociaţia îşi propune să atragă din partea firmelor burse pentru studenţii cu abilităţi deosebite, promovând pe această cale atât firma cât şi dezvoltarea unor abilităţi necesare în lumea de afaceri.

Crearea de fonduri speciale (cu destinaţie predefinită):

Pentru a sprijini dezvoltarea unor anumite obiective din Universitate sau pentru înfiinţarea de noi cursuri, laboratoare, săli etc., Asociaţia îşi propune să stabilească fonduri cu destinaţie predefinită, astfel încât sponsorul să poată avea un control deplin asupra modului de utilizare a banilor pe care îi oferă.

Cluburi

Înfiinţarea şi susţinerea de cluburi pentru absolvenţi:

Absolvenţii Tibiscus sunt răspândiţi pe tot cuprinsul ţării, dar şi în alte ţări, în special din Europa şi America. Activităţi relevante la nivel local pentru aceşti absolvenţi pot fi dezvoltate doar cu cooperarea unor cluburi înfiinţate la nivel local. Astfel, Asociaţia va stimula înfiinţarea de cluburi în toate oraşele în care există absolvenţi Tibiscus.

Orientare profesională

Dezvoltarea centrului de orientare profesională pentru studenţii din Universitatea “Tibiscus”:

Pentru orientarea profesională a studentului, este esenţial ca el să cunoască în mod cât mai direct realităţile din mediul economic şi de afaceri. De aceea, Asociaţia îşi propune să intensifice interacţiunea între centrul de orientare profesională şi absolvenţii Tibiscus, pentru a oferi studenţilor informaţii relevante şi actuale privind tendinţele din lumea de afaceri şi din mediul economic.

Modernizarea cursurilor

Programe de modernizare şi îmbunătăţire a cursurilor/infrastructurii Universităţii:

Cursurile şi programa şcolară din Universitatea “Tibiscus” trebuie să fie modernizate şi să evolueze în ritmul schimbărilor din economie. Din acest motiv, este esenţial ca absolvenţii, care sunt în mijlocul evenimentelor economice, să poată oferi sugestii şi sfaturi conducerii universităţii. Asociaţia va funcţiona ca un colector al acestor sugestii, pe care le va susţine apoi în faţa conducerii universităţii.

Susţinerea cadrelor didactice în implicarea lor reală în comunitate:

Activitatea de cercetare a cadrelor didactice trebuie să se facă în strânsă legătură cu evenimentele şi necesităţile din mediul economic real. Se impune deci o legătură mult mai strânsă între mediul de cercetare din Universitate şi comunitatea locală.

Asociaţia va facilita această cooperare, prin poziţionarea sa implicită la confluenţa dintre cele două medii.

Pentru lărgirea grupului de iniţiativă, definitivarea formalităţilor de instituţionalizare a Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii „Tibiscus”, toţi cei interesaţi sunt rugaţi să ia de urgenţă legatura cu d-na Octavia Jovanovic, tel. 0256-220690, 0740.161.744 sau e-mail or.sucsibit@tairaterces. Un proiect de Statut al Asociaţiei este disponibil aici.