Admiterea 2023

Universitatea „Tibiscus” din Timişoara organizează pentru anul universitar 2023-2024, concurs de admitere la programele de studii de licenţă şi masterat, în limita cifrelor de şcolarizare.

Locuri Licenta [Monitorului Oficial al Romaniei nr. 342 bis/24.IV.2023]

Locuri Master [Monitorului Oficial al Romaniei nr. 345 bis/25.IV.2023]

Concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă şi de masterat se va desfăşura după următorul calendar

Sesiunea I

Perioada de înscriere: 03 Iulie – 28 Iulie 2023
Concurs şi afişare rezultate: 28 Iulie 2023
Depunere contestații: 28 Iulie 2023, la secretariatul facultății
Afişarea rezultatelor finale după contestații: 31 Iulie 2023

Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 28-31 iulie 2023, conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2023/2024.

Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Sesiunea II (pentru locurile rămase vacante)

Perioada de înscriere: 01 – 25 Septembrie 2023
Concurs şi afişare rezultate: 25 Septembrie 2023
Depunere contestații: 25 septembrie 2023, la secretariatul facultății
Afișare rezultate după contestații: 26 Septembrie 2023

Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 26-30 septembrie 2023, conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2023/2024.

Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Admiterea 2023 va fi posibila si ONLINE la adresa https://admitere.tibiscus.ro/

portrait young man writing admitere 2023