Carta Universităţii “Tibiscus” din Timişoara

Carta Universităţii “Tibiscus” din Timişoara:

Carta [descarcă Carta 2023 | descarcă Aviz MEN 27653/14.06.2023 | descarcă Carta 2019 | descarcă Aviz MEN 27895/27.03.2019]

Regulamente, coduri, metodologii şi proceduri ale Universităţii “Tibiscus” din Timişoara:

Anexa 51 – Metodologie privind desfășurarea activității profesionale a studenților în sistem online pe perioada stării de urgență/alertă și/sau a suspendării activităților frontale cu studenții [descarcă]

Anexa 50 – Metodologie de alegeri la nivelul departamentelor şi a consiliilor facultăţilor 2020-2024 [descarcă]

Anexa 49 – Metodologie de avizare, de selecție și de recrutare a rectorului universității “TIBISCUS” din Timișoara [descarcă]

Anexa 48 – Regulament de organizare și funcționare a comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității în universitatea „Tibiscus” din Timișoara [descarcă]

Anexa 47 – Regulament privind activitatea de tutoriat în Universitatea „Tibiscus” din Timișoara [descarcă]

Anexa 46 – Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului public pentru ocuparea funcțiilor de decan la facultățile din cadrul Universității ”Tibiscus” din Timișoara pentru mandatul 2020-2024 [descarcă]

Anexa 45 – Metodologia privind desfășurarea activității profesionale a studenților în sistem online pe perioada stării de urgență și/sau a suspendării activităților frontale cu studenții [2020] [2020-Ed.II] [2022-Ed.III]

Anexa 44 – Metodologia de alegeri la nivelul departamentelor şi a consiliilor facultăţilor pentru mandatul universitar 2020-2024 [descarcă]

Anexa 43 – Metodologia de avizare, de selecție și de recrutare a rectorului universității „Tibiscus” din Timișoara [descarcă]

Anexa 42 – Procedură pentru efectuarea activităților didactice pe platformele online în Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara [descarcă]

Anexa 40 – Procedură privind întocmirea dosarului de înscriere la programe de studii universitare de licență și master din universitatea „Tibiscus” din Timișoara pentru anul universitar 2020-2021 [descarcă]

Anexa 39 – ROF comisie CPSPEPDAS 2019 [descarcă]

Anexa 38 – ROF, Organigrama si Plan de activitati al CCOC [descarcă]

Anexa 37 – Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru recunoașterea și echivalarea studiilor a Universității „Tibiscus” din Timișoara [descarcă]

Anexa 36 – Metodologia UTT de organizare a referendumului [descarcă] [2024]

Anexa 35 – Metodologie selectare cadre didactice asociate [2019] [2022]

Anexa 34 – Metodologia pentru primirea la studii și școlarizarea cetățenilor străini [descarcă PDF]

Anexa 33 – Regulament privind elaborarea, actualizarea și aprobarea fișelor disciplinelor [descarcă]

Anexa 32 – Metodologia de evaluare a centrelor de cercetare din Universitatea “Tibiscus” din Timişoara [descarcă]

Anexa 31 – Regulamentul de organizare si funcţionare al departamentului de cercetare stiintifica si creatie academica [descarcă]

Anexa 30 – Regulamentul de organizare si funcţionare Comisia pentru relatia cu alumni, mediul preuniversitar si mediul socio-economic [descarcă]

Anexa 29 – Regulamentul comisiei pentru imagine Universitara si Relatii Internationale [descarcă]

Anexa 28 – Regulamentul Comisiei de invatamant si probleme studentestie [descarcă]

Anexa 27 – Ed.a II-a – Regulament / Procedura privind achizitia produselor, serviciilor si lucrarilor executate [descarcă]

Anexa 27 – Regulament / Procedura privind achizitia produselor, serviciilor si lucrarilor executate [descarcă]

Anexa 26 – Regulament de ordine interioara [descarcă]

Anexa 25 – Regulament privind eliberarea actelor de studii [descarcă]

Anexa 24 – Regulament privind initierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii [2019] [2022]

Anexa 23 – Metodologia de evaluare a personalului didactic si nedidactic [2019] [2019-Ed.II] [2022]

Anexa 22 – Regulament privind evaluarea periodica a personalului didactic si nedidactic [descarcă]

Anexa 21 – Regulament privind intocmirea statelor de functii ale personalului didactic [2019] [2020]

Anexa 20 – Metodologia Universităţii “Tibiscus” din Timişoara pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamatul superior [2019] [2019-Ed.II] [2022]

Anexa 19 – Ed.a II-a – Regulament privind ocuparea posturilor didactice [descarcă]

Anexa 19 – Regulament privind ocuparea posturilor didactice [descarcă]

Anexa 18 – Ed.a II-a – Metodologie de evaluare si examinare pe parcursul programului de studiu [descarcă]

Anexa 18 – Metodologie de evaluare si examinare pe parcursul programului de studiu [descarcă]

Anexa 17 – Regulament si procedura privind taxele de scolarizare [descarcă]

Anexa 16 – Regulament privind activitatea profesională a studenților din Universitatea „Tibiscus” din Timișoara în baza sistemului european de credite transferabile (ECTS) [2022-2023] [2021-2022] [2020-2021-Ed.III] [2020-2021-Ed.II] [2019-2020]

Anexa 15 – Ed.a II-a – Codul universitar al drepturilor si obligatiilor studentului [descarcă]

Anexa 15 – Codul universitar al drepturilor si obligatiilor studentului [descarcă]

Anexa 14 – Metodologia privind recunoasterea si echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii efectuate in tara sau strainatate [descarcă]

Anexa 13b – Regulament privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență și master la Universitatea Tibiscus din Timișoara [descarcă]

Anexa 13 – Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor [descarcă]

Anexa 12 – Regulament privind organizarea Admiterii [2019] [2019-Ed.II] [2023] [2024]

Anexa 11 – Ed.a II-a Metodologia de Evaluare Academica Interna [descarcă]

Anexa 10 – Codul de Evaluare si Asigurare a Calitatii [descarcă]

Anexa 9 – Codul de Etica si Deontologie Universitara [descarcă]

Anexa 8 – Ed.a II-a – Regulamentul de funcţionare a Consiliului Ştiinţific [descarcă]

Anexa 8 – Regulamentul de funcţionare a Consiliului Ştiinţific [descarcă]

Anexa 7 – Ed.a III-a – Regulament de alegere a structurilor si functiilor de conducere in UTT [descarcă]

Anexa 7 – Ed.a II-a – Regulament de alegere a structurilor si functiilor de conducere in UTT 2020-2024 [descarcă]

Anexa 7 – Regulamentul de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere [descarcă]

Anexa 6 – Regulament de organizare si funcţionare al departamentului de invatamant cu frecventa redusa [descarcă]

Anexa 5 – Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de etică și deontologie universitară [descarcă]

Anexa 4 – Ed.a II-a – Regulament de organizare si funcţionare pentru fiecare ciclu de studii universitare: licenta, master, doctorat [descarcă]

Anexa 4 – Regulament de organizare si funcţionare pentru fiecare ciclu de studii universitare: licenta, master, doctorat; departamentelor; colectivelor; centrelor de cercetare si compartimentelor functionale [descarcă]

Anexa 3 – Regulament de organizare si funcţionare al facultatilor; departamentelor; colectivelor; centrelor de cercetare si compartimentelor functionale [descarcă]

Anexa 2 – Regulament de organizare si funcţionare al Consiliului de Administratie [descarcă]

Anexa 1 – Regulament de functionare si organizare al senatului Universităţii “Tibiscus” din Timişoara [2019] [2019-Ed.II] [2022]