Centre de cercetare pe facultați

În facultățile și departamentele Universității "Tibiscus" din Timişoara funcţionează următoarele centre de cercetare

  • Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Inovare Tehnologică în Informatică Aplicată – funcţionează în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată [vizitează]
  • Centrul de Cercetare Interdisciplinară a Fenomenelor Cromatice – funcţionează în cadrul Departamentului de Discipline Transversale [vizitează]
  • Centrul de Cercetări Fundamentale şi Aplicative în Domeniul Dreptului – funcţionează în cadrul Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică [vizitează]
  • Centrul de Comunicare şi Educaţie Media – funcţionează în cadrul Departamentului de Discipline Transversale [vizitează]
  • Centrul de Studii şi Cercetări în Psihologie – funcţionează în cadrul Facultăţii de Psihologie [vizitează]
  • Centrul de Cercetări Fundamentale şi Aplicative în Economie – funcţionează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice [vizitează]