Comisia pentru Asigurarea și Evaluarea Calității

Componența CEACUTT 2021-2022

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEACUT)

conf. dr. habil. Luiza Caraivan – președinte CEACUT, (FDAP) (or.sucsibit@naviarac.l)
conf. dr. Franca Mladin – secretar (FSE)
Conf. dr. Cristina NAGY – membru (FSE)
lector dr. Oana Dău-Gașpar – membru (FP)
student Marie Pop, student Facultatea de Psihologie- membru (FP)

Subcomisiile pentru evaluarea și asigurarea calității la nivel de facultate

Facultatea de Psihologie

Președinte: Lect. univ. dr. Teodor VOICU
Membri: Prof. univ. dr. Zeno GOZO
Stud. Diana-Maria SIMION

Facultatea de Drept și Administrație Publică

Președinte: Lector univ.dr. Carmen Pârvulescu
Membri: Lector dr. Minodora Vladu
Stud. Irina Plămădeală

Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată

Președinte: Conf.univ.dr.ing. Laurențiu Dan LACRĂMĂ
Membri: Lect.univ.dr. Simona Angela APOSTOL
Stud. Mirel-Sorin ȘERBAN

Facultatea de Științe Economice

Responsabil: Lect. univ. dr. Dragotă Violeta Gianina
Membri: Conf. univ. dr. Nagy Cristina Mihaela
Stud. Glăvan Darius Alecu

 • Regulament

  Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității în universitatea „Tibiscus” din Timișoara (Anexa 48) și Codul de Evaluare si Asigurare a Calitatii (Anexa 10) pot fi consultate: https://tibiscus.ro/carta-universitatii-tibiscus-din-timisoara/

  Raportul CEACUTT 2019-2022 poate fi consultat (aici) 14.44 MB

  Calendarul CEACUT 2021-2022 poate fi consultat (aici) 533.35 KB

  Manualul calității UTT poate fi consultat (aici) 991.25 KB

  Strategia pentru asigurarea calității în UTT poate fi consultată (aici) 3.48 MB

  Raportul CEACUTT 2020-2021 poate fi consultat (aici) 9.07 MB

  Raportul CEACUTT 2021-2022 poate fi consultat (aici) 18.68 MB