Conducere

Universitatea “Tibiscus” din Timişoara a fost acreditată prin Legea nr. 484/2002, devenind parte a sistemului naţional de învăţământ. În această calitate, ea se alătură universităţilor cu tradiţie din România şi doreşte să-şi menţină renumele câştigat în cei 21 ani care s-au scurs de la înfiinţare, în 1991, sub denumirea de Institutul de Studii şi Educaţie Permanentă TIBISCUS Timişoara.

La baza organizării şi funcţionării universităţii stau prevederile din Constituţia RomânieiLegea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,Legea privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor nr. 88/1993Legea nr. 484/2002 privind înfiinţarea Universităţii “Tibiscus” din Timişoara.

Conf.univ.dr. Aurel ANCA

Președintele Consiliului de Administrație Ordonator de credite Director general

aurel anca
Prof.univ.dr. Dumitru POPOVICI

Rector interimar, responsabil cu conducerea academică

dumitru popovici
Conf.univ.dr. Loredana-Ileana VÎȘCU

Presedintele Senatului Universitar

loredana viscu