Consiliul de Administraţie

Componența și activitatea

Din Consiliul de administrație (CA) al Universității „TIBISCUS” din Timișoara fac parte oameni de știință, personalități marcante ale învățământului românesc, manageri cu vastă experiență și competență profesională, cadre didactice universitare, inventatori și membrii ai Structurii asociative UFA Timișoara – fondatorul legal al Universității „TIBISCUS” din Timișoara.

(Art.149)
Consiliul de administrație este numit de către fondator/UFA, conform Legii Educației Naționale nr.1/2011 cu completările și modificările ulterioare (Art.122-4; Art.211-7; Art.229-3); Decizia nr.268/22.02.2011 a Curții Constituționale a României.

Consiliul de administrație este structură de conducere a Universității care stabilește bugetul și strategia economico-financiară și administrativă a Universității și are următoarele atribuții și competențe:

 1. consiliul de administrație al universității, prin președinte și ordonator de credite conform Legii Educației Naționale nr.1/2011 cu completările și modificările ulterioare (Art.122-4; Art.211-7; Art.213-13; Art.229-3) și Deciziile nr.268/22.02.2011 și nr.1569.06.12.2011 ale Curții Constituționale a României;
 2. coordonează întreaga activitate economico-financiară, patrimonială, administrativă, resurse umane și juridică a universității;
  aprobă bugetul de venituri și cheltuieli anual al Universității „TIBISCUS” din Timișoara;
 3. adoptă toate deciziile privind utilizarea patrimoniului Universității „TIBISCUS” din Timișoara și hotărește asupra înstrăinării, dezvoltării și gestiunii acestuia;
 4. stabilește cuantumul taxelor de școlarizare;
 5. consiliul de administrație îndeplinește orice alte atribuții care privesc dezvoltarea bazei materiale a Universității;
 6. avizează înființarea, organizarea sau desființarea facultăților, specializărilor, institutelor și oricăror structuri ale universității;
 7. Avizul are caracter obligatoriu;
 8. Consiliul de administrație este format din: Președinte, vicepreședinte, secretar și membri;
 9. calitatea de membru al Consiliului de administrație este stabilită prin numire de către Fondator (Uniunea „Fundația Augusta”) conform Legii;
 10. numărul de membri ai Consiliului de administrație este de maxim 7; + 2 supl.
Prof.univ.dr.emerit Valeriu TABĂRĂ

Membru CA

valeriu tabara
Academician Păun Ion OTIMAN

Membru CA

paun ion otiman
Prof.univ.dr. Ioan FRUJA

Vicepreședinte CA

ioan fruja
Prof.univ.dr. Dumitru POPOVICI

Membru CA

dumitru popovici
Dr.ec. Constantin BOȘTINĂ

Membru CA

constantin bostina
Ing. Aurel MIHĂEȘ

Membru CA

aurel mihaes
Conf.univ.dr. Aurel ANCA

Președintele CA Ordonator de credite

aurel anca