Curricula Educaţională

Curricula educaţională / Educational curricula

În această secţiune puteţi consulta informaţii privind cursurile oferite de specializările universităţii:
In this section you can see details about the content of the courses offered by the faculties:

Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată

 • Program Informatică (licenţă) – descarcă
 • Program Administrarea sistemelor distribuite (master) – descarcă
 • Program Web-design (master) – descarcă
universitatea tibiscus facultatea calculatoare informatica aplicata

Faculty of Computers and Applied Computer Science

 • Program Computer Science (bachelor) – download
 • Program Distributed systems administration (master) – download
 • Program Web-design (master) – download

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică

 • Program Drept (licenţă) – descarcă
 • Program Instituţii de drept european (master) – descarcă
universitatea tibiscus facultatea drept administratie publica

Faculty of Law and Public Administration

 • Program Law (bachelor) – download
 • Program Institutions of European law (master) – download

Facultatea de Psihologie

 • Program Psihologie (licenţă) – descarcă
 • Program Managementul resurselor umane (master) – descarcă
 • Program Psihoterapii şi psihologie clinică (master) – descarcă
universitatea tibiscus facultatea psihologie

Faculty of Psychology

 • Program Psychology (bachelor) – download
 • Program Resources management (master) – download
 • Program Psychotherapy and clinical psychology (master) – download

Facultatea de Ştiinţe Economice

 • Program Contabilitate şi informatică de gestiune (licenţă) – descarcă
 • Program Economie şi afaceri internaţionale (licenţă) – descarcă
 • Program Auditul şi evaluarea întreprinderii (master) – descarcă
 • Program Strategia afacerilor în mediul european (master) – descarcă
universitatea tibiscus facultatea stiinte economice

Faculty of Economic Sciences

 • Program Accounting and management information systems (bachelor) – download
 • Program Economics and international business (bachelor) – download
 • Program Audit and business valuation (master) – download
 • Program Business strategy in the european environment (master) – download