Decizii Rector

În această secţiune puteţi consulta Deciziile adoptate de Rectorul Universităţii "Tibiscus"

2015

Nr. 662/1/16.12.2015 privind Comisia de concurs pentru ocuparea postului 13, Lector universitar, Departamentul de Informatică

Nr. 662/2/16.12.2015 privind Comisia de concurs pentru ocuparea postului 2, Profesor universitar, Departamentul de Psihologie

Nr. 662/3/16.12.2015 privind Comisia de concurs pentru ocuparea postului 14, Lector universitar, Departamentul de Psihologie

Nr. 662/4/16.12.2015 privind Comisia de concurs pentru ocuparea postului 15, Lector universitar, Departamentul de Psihologie

Nr. 662/5/16.12.2015 privind Comisia de concurs pentru ocuparea postului 7, Conferenţiar universitar, Departamentul de Ştiinţe Economice

2013

Nr. 559/10.07.2013 privind Comisia de autoevaluare în vederea întocmirii raportului penru evaluarea instituţională de către EUA

Nr. 439/1/07.06.2013 privind comisiile de licenţă, disertaţie şi competenţă lingvistică la Facultatea de Ştiinţe Economice

Nr. 439/2/07.06.2013 privind comisiile de licenţă, disertaţie şi competenţă lingvistică la Facultatea de Design

Nr. 439/3/07.06.2013 privind comisiile de licenţă, disertaţie şi competenţă lingvistică la Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne

Nr. 439/4/07.06.2013 privind comisiile de licenţă, disertaţie şi competenţă lingvistică la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică

Nr. 439/5/07.06.2013 privind comisiile de licenţă, disertaţie şi competenţă lingvistică la Facultatea de Psihologie

Nr. 439/6/07.06.2013 privind comisiile de licenţă, disertaţie şi competenţă lingvistică la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată

Nr. 349/1/30.04.2013 privind comisia de concurs pentru ocuparea postului de decan la Facultatea de Psihologie

Nr. 349/2/30.04.2013 privind comisia de concurs pentru ocuparea postului de decan la Facultatea de Ştiinţe Economice

Nr. 94/1/01.02.2013 privind comisiile de licenţă, disertaţie şi competenţă lingvistică la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, sesiunea februarie 2013

Nr. 94/2/01.02.2013 privind comisiile de licenţă, disertaţie şi competenţă lingvistică la Facultatea de Psihologie, sesiunea februarie 2013

Nr. 94/3/01.02.2013 privind comisiile de licenţă şi competenţă lingvistică la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, sesiunea februarie 2013

Nr. 94/4/01.02.2013 privind comisiile de licenţă, disertaţie şi competenţă lingvistică la Facultatea de Ştiinţe Economice, sesiunea februarie 2013

2012

Nr. 775/14.12.2012 privind achitarea taxelor de către studenţi şi programul de lucru al casieriei

Nr. 771/11.12.2012 privind modalitatea de achitare a taxelor de către studenţi

Nr. 640/16.10.2012 cu privire la colaborările externe ale cadrelor didactice

Nr. 630/15.10.2012 privind repartizarea membrilor COSA la alegerile pentru ocuparea locurilor vacante în structurile şi funcţiile de conducere

Nr. 627/12.10.2012 privind numărul minim de ore ce trebuie prestat de persoanele care deţin funcţii executive

Nr. 607/11.10.2012 privind numirea decanilor Universităţii “Tibiscus” din Timişoara

Nr. 608/11.10.2012 privind numirea decanilor Universităţii “Tibiscus” din Timişoara

Nr. 612/11.10.2012 privind numirea decanilor Universităţii “Tibiscus” din Timişoara

Nr. 594/1/10.10.2012 privind Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de decan la Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne

Nr. 594/2/10.10.2012 privind Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de decan la Facultatea de Design

Nr. 594/3/10.10.2012 privind Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de decan la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată

Nr. 594/5/10.10.2012 privind Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de decan la Facultatea de Ştiinţe Economice

Nr. 594/6/10.10.2012 privind Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de decan la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică

Nr. 593/09.10.2012 privind asistarea membrilor conducerii Universităţii “Tibiscus” din Timişoara la şedinţele Consiliilor facultăţilor de audiere a candidaţilor pentru funcţia de decan

Nr. 572/08.10.2012 privind numirea prorectorilor Universităţii “Tibiscus” din Timişoara

Nr. 565/1/04.10.2012 privind componenţa comisiei Centrului de Resurse de Informare şi Documentare (CRID)

Nr. 360/07.06.2012 privind comisiile de licenţă şi master la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică

Nr. 341/30.05.2012 privind declararea zilei de 4 iunie 2012 ca zi liberă

Nr. 332/1/24.05.2012 privind comisiile de licenţă şi master la Facultatea de Ştiinţe Economice

Nr. 332/2/24.05.2012 privind comisiile de licenţă şi master la Facultatea de Psihologie

Nr. 332/3/24.05.2012 privind comisiile de licenţă şi master la Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne

Nr. 332/4/24.05.2012 privind comisiile de licenţă şi master la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică

Nr. 332/5/24.05.2012 privind comisiile de licenţă şi master la Facultatea de Design

Nr. 332/6/24.05.2012 privind comisiile de licenţă şi master la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată

Nr. 289/10.05.2012 privind numirea persoanei de contact în desfăşurarea acţiunii de evaluare externă a calităţii academice

Nr. 226/24.04.2012 privind prelungirea termenului de plată a ratei IV din taxa de şcolarizare

Nr. 120/13.03.2012 privind amânarea şedinţei Senatului universitar din 15.03.2012

Nr. 26/1/19.01.2012 privind componenţa comisiei de licenţă la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, sesiunea februarie 2012

Nr. 26/2/19.01.2012 privind componenţa comisiei de licenţă şi disertaţie la Facultatea de Ştiinţe Economice, sesiunea februarie 2012

Nr. 26/3/19.01.2012 privind componenţa comisiei de licenţă şi disertaţie la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, sesiunea februarie 2012

Nr. 26/4/19.01.2012 privind componenţa comisiei de licenţă şi disertaţie la Facultatea de Psihologie, sesiunea februarie 2012

Nr. 27/19.01.2012 privind inventarierea anuală a patrimoniului

2011

Nr. 1175/21.12.2011 privind modificarea comisiei Biroului Electoral al secţiei de votare din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice

Nr. 1109/25.11.2011 privind acordarea unei zile libere în 02.12.2011

Nr. 968/29.09.2011 privind constituirea Centrului de Resurse de Informare şi Documentare (CRID)

2010

Nr. 1196/1/14.01.2010 privind componenţa comisiei de licenţă de la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică sesiunea februarie 2010

Nr. 1196/2/14.01.2010 privind componenţa comisiei de licenţă şi disertaţie de la Facultatea de Ştiinţe Economice sesiunea februarie 2010

Nr. 1196/3/14.01.2010 privind componenţa comisiei de licenţă şi disertaţie de la Facultatea de Psihologie sesiunea februarie 2010

2009

Nr. 1124/10.12.2009 privind programul personalului administrativ şi tehnic pe perioada vacanţei de iarnă 21.12.2009-08.01-2010

2008

Nr. 712/1/19.06.2008 privind componenţa comisiilor de licenţă şi disertaţie

Nr. 498/25.04.2008 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului de secretar-şef universitate

Nr. 489/24.04.2008 privind înfiinţarea Departamentului pentru Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi Studii Postuniversitare

Nr. 402/03.04.2008 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică

Nr. 320/14.03.2008 privind zilele libere cu ocazia sărbătorilor de Paşti în 2008

Nr. 321/14.03.2008 privind acordarea de reduceri la taxa de şcolarizare pentru studenţii membri ai Senatului universitar

Nr. 249/29.02.2008 privind delegarea atribuţiilor de decan la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică

2007

Nr. 203/28.02.2007 privind Biroul pentru Programe de Învăţare pe tot parcursul vieţii (LLEP)