Fondatori

Universitatea „TIBISCUS” din Timișoara a început să funcționeze în anul 1991 ca societate comercială cu răspundere limitată numită Institutul de Studii și Educație Permanentă Timișoara (ISEPT SRL Timișoara) care organiza programe de studii universitare, autorizate să funcționeze conform prevederilor legislative ale vremii.

În timp, Institutul și-a modificat forma de organizare astfel încât programele de studii au trecut de la societatea comercială, care s-a desființat, la asociația cu același nume Asociația ISEPT „TIBISCUS”. În anul 1995 Asociația ISEPT „TIBISCUS” a fondat, alături de alte două structuri private, Asociația română pentru tehnologii neconvenționale și Federala agricultorilor asociați din județul Timiș, o uniune numită Uniunea „Fundația Augusta”. Începând cu anul 1999 asociația și-a schimbat numele devenind Asociația Universitatea „TIBISCUS” din Timișoara.

Universitatea „TIBISCUS” din Timișoara a fost acreditată prin Legea nr.484 din 11.07.2002, de la acea dată, universitatea devenind o instituție de învățământ superior de drept privat și utilitate publică, cu personalitate juridică, parte component a sistemului național de învățământ, cu toate drepturile și obligațiile ce revin fiecărei universități românești. Legea de acreditare specifica programele de studii (acreditate) la acel moment, programe care au fost modificate și dezvoltate în timp, ca număr și conținut.