Liga Studenților din Universitatea “Tibiscus”

Liga Studenților din cadrul Universității Tibiscus (LSUT) este o organizație nonguvernamentală înființată cu scopul de a promova acţiunile culturale, civice şi educaţionale, cât și cu scopul de a reprezenta interesele și respectarea drepturilor tinerilor și ale studenţilor Universităţii Tibiscus din Timișoara.

free time students bachelor s campus life rhythm five friendly students are walking