Publicații științifice

Facultăţile respectiv centrele de cercetare din compunerea Universităţii “Tibiscus” editează următoarele reviste ştiinţifice

Anale. Seria Informatică

Editată de Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată

Apărută la Editura Mirton Timișoara

ISSN (tipar): 1583-7165

ISSN (electronic): 2065-7471 (anale-informatica.tibiscus.ro)

Acreditare CNCSIS: categoria B+

Indexată în Index Copernicus (journals.indexcopernicus.com)

Indexată în EBSCO host (http://www.ebscohost.com/)

analefcia
Anale. Seria Drept

Editată de Facultatea de Drept şi Administraţie Publică

Apărută la Editura Mirton Timișoara

ISSN (tipar): 1582-9359

ISSN (electronic): 2559-0235 (fdap.tibiscus.ro/activitate/anale-seria-drept)

analefdap
Anale. Seria Psihologie

Editată de Facultatea de Psihologie

Apărută la Editura Timișoara

ISBN (tipar): 1582-571X

ISSN (electronic): (fp.tibiscus.ro/activitate/anale-seria-psihologie)

Acreditare CNCSIS: categoria D

analefp
Anale. Seria Ştiinţe Economice. Timisoara

Editată de Facultatea de Ştiinţe Economice

Apărută la Editura Mirton Timișoara

ISSN: 1582-6333

ISSN (electronic): 1582-2680 (fse.tibiscus.ro/activitate/anale-seria-stiinte-economice-timisoara)

Acreditare CNCSIS: categoria B+

Acceptată de AEAP (American Economic Association Publications, www.aeaweb.org) şi indexată în JEL on CD, e-JEL şi EconLit (www.econlit.org)

analefse
Cultura media

Editată de Centrul de Cercetări în Comunicare şi Educaţie Media
ISSN: 2066-1991

culturamedia
Lect.univ.dr. Florentina Pintea

Revistă studențească de studii și cercetări în psihologie
Editată de Facultatea de Psihologie
Apărută la Editura Mirton Timișoara
ISSN: 1582-537X

cugetsisimtire