Prof.univ.dr. Radu RĂDUCAN

Rector UTT 2020-2024

Rector UTT Radu Raducan

Rapoarte Rector

Plan Managerial 2020-2024

Plan Managerial 2020-2024 [descarcă]

MINISTRUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII emite prezentul ordin prin care se confirma în funcția de rector al Universității “Tibiscus” din Timișoara, domnul conf. prof. univ. dr. Radu RĂDUCAN. [descarcă].

 • Profesor universitar, doctor în economie, specializarea Managementul resurselor umane
 • Formator profesionist – cod COR 241205 – Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adultilor
 • Formator profesionist- Analiza nevoilor de formare în administraţia publică locală” D.B.B. Akademie Bonn, Germania
 • Trainer atestat pentru 23 de ţări Central, Estice şi de Sud ale Europei şi unele state ale Asiei Centrale – Cursuri pentru dezvoltarea abilităţilor instructorilor şi
  formatorilor – Centrul Bavarez pentru Est-Vest-Management Training Ltd.– Reţeaua OWZ-Network
 • 11.03.2004 Asociat unic – Administrator S.C. RADUR S.R.L. din TIMIŞOARA, organizaţie care oferă servicii de consultanţă şi instruire în management şi
  dezvoltarea organizaţiilor. Scopul RADUR îl constituie îmbunătăţirea funcţionării organizaţiilor şi dezvoltarea personală a participanţilor la cursurile
  de formare şi perfecţionare organizate, sprijin concret în diagnosticarea şi rezolvarea problemelor identificate la nivel organizaţional.
 • Master business counselor – Programul de Cursuri şi Consultanţă în Relaţii Internaţionale, Tehnici de Negociere, Contabilitate, Marketing, Identificarea Nevoilor Consumatorilor, Etică în Afaceri, Investiţii, Turism – Universitatea Statului Washington, Seattle, Vancouver şi Pullman
 • Cursuri pentru Dezvoltarea Abilităţilor privind Activităţile cu Adulţii, Metode şi Tehnici de Instruire – Knoxville, Universitatea Statului Tennessee şi Universitatea “Politehnica” Timişoara

Specializări

 • Doctor în economie, Specializarea Management din 02.07.1999
 • Relaţii Interne şi Internaţionale, Resurse Umane, Finanţe şi Contabilitate, Analiză Economico – Financiară, Export-Academy, Baden Wurtenberg, Reutlingen,
  Septembrie 1992 – Aprilie 1993 (practică şi cursuri)
 • Cursuri şi Training pentru “Professional Business Consultant”, Universitatea Statului Washington, Timişoara, 1993 – 1994, certificat de consultant profesionist
 • Cursuri în Managementul Calităţii Totale – Programul Tempus, JEP 3517-95, Franţa, Mai – Iunie 1995
 • Cursuri pentru Dezvoltarea Abilităţilor privind Activităţile cu Adulţii, Metode şi Tehnici de Instruire – Programul PAEM/FIMAN livrat de Grupul SOGES Italia; Sinaia, Februarie – Martie, 1996
 • Cursul Post-universitar de Managementul Calităţii al Produselor şi Serviciilor, Universitatea Tennessee Knoxville, Universitatea “Politehnica” Timişoara, Iulie 1996
 • Cursul Post–universitar privind Statistica în Dezvoltarea Managementului Calităţii Produselor sau Serviciilor, Knoxville, Universitatea Tennessee, iunie 1997
 • Programul de Cursuri şi Consultanţă în Relaţii Internaţionale, Tehnici de Negociere, Contabilitate, Marketing, Identificarea Nevoilor Consumatorilor, Etică în Afaceri, Investiţii, Turism, Development and Investment, Universitatea Statului Washington, Vancouver şi Pullman, Iulie – August 1996; certificat de Master în consultanţă, eliberat de către Washington University – septembrie 1997
 • Cursuri pentru Dezvoltarea Abilităţilor privind Activităţile cu Adulţii – organizat de “Institut Naţional de Developpment Economique (INDE)” şi United Nations Conference on Trade and Development în cadrul proiectului TRAINFORTRADE – Iulie 2000, Bucureşti
 • Cursuri pentru dezvoltarea abilităţilor instructorilor şi formatorilor – organizat de Centrul Bavarez pentru Est-Vest-Management Training Ltd. April 13 2001 Timişoara – Reţeaua OWZ-Network – Trainer atestat pentru 23 de ţări Central, Estice şi de Sud ale Europei şi unele state ale Asiei Centrale
 • Universitatea de vară UNISO „Universite et emploi” – Cherbourg, Franţa, 18 – 23 Iulie 2005
 • Seminarul: „Analiza nevoilor de formare în administraţia publică locală” – D.B.B. Akademie Bonn – Timişoara 7 – 8 februarie 2006
 • Seminarul pentru formarea formatori profesionisti – Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adultilor, In conformitate cu O.G. nr. 129 / 2000, 7 februarie – 5 martie 2010

Publicații

 • 6 manuale pentru studenţi (Inginerie Industrială – 1994, Ingineria Calităţii – 1995, Teste grilă Examene de licenţă 2006, 2007, 2008, 2009);
 • 10 cărţi în edituri naţionale (Introducere în Managementul Resurselor Umane 1999 şi 2002, Resursele Umane şi Psihosociologia Industrială – 1999, Calitatea, fiabilitatea şi mentenanţa echipamentelor productive – 2000, Economia întreprinderii şi resursele umane – 2002, Managementul Resurselor Umane – Elemente de bază – 2004 Managementul afacerilor dinamice – Ghid pentru I.M.M.-uri – 2007, Comunicare organizaţională şi dinamica grupului – 2007, Ghid de bune practici în domeniul asistării minorilor privați de libertate – 2012, Comunicarea și munca în echipă în scopul reeducării și sprijinirii minorului delicvent – 2012);
 • 132 articole publicate la simpozioane Interne şi Internaţionale: Timişoara, Cluj, Bucureşti, Iaşi, Bethune, Craiova, Cherbourg, Ahmedabad (India), Oradea, Suceava, Brno, Cambridge, Kusadasy;
 • 57 contracte de cercetare ştiinţifică elaborate în colaborare cu alţi colegi universitari din care: 18 granturi de cercetare în diverse colective de cercetare din care la 9 Manager de proiect