Reprezentanţi Salariaţi

În Adunarea Generală a Anagajaţilor Universităţii “Tibiscus” din Timişoara din 08.07.2013, prin vot secret, au fost aleşi următorii reprezentanţi ai salariaţilor

Lect.univ.dr. Olivia Anne Marie VALE

Cadru didactic la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată

vale
Jur. Marinică MICLEA

Secretar şef la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică

miclea