16 Mai 2022 In Actualități

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 457/2011, cu modificările și completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, Ministerul Educației publică posturi vacante scoase la concurs de către instituțiile de învățământ superior particular, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată.

Posturi scoase la concurs pentru anul univ. 2021-2022, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a, nr. 392/27.IV.2022

UNIVERISTATEA ”TIBISCUS” DIN TIMIȘOARA

Facultatea de Drept și Administrație publică

Departamentul: Drept

Conferențiar universitar, poziția 5, disciplinele: Teoria generală a dreptului; Drept civil. Persoanele.

Facultatea de Psihologie

Departamentul: Psihologie

Profesor universitar,  poziția 6, disciplinele: Statistică psihologică; Psihologie medico-legală.

Asistent universitar, poziția 21, disciplinele: Psihoterapia tulburărilor de personalitate; Psihiologie clinică și psihoterapii I și II; Psihologia personalității; Practică de specialitate (în cabinet de psihologie); Practică profesională (abilități academice).

 

Candidat Ioana-Eva Cădariu

CV (descarcă)

Fișă de îndeplinire a standardelor minimale UTT (descarcă)

Memoriu activitate / cercetare științifică (descarcă)

Candidat Delcea Cristian

CV (descarcă)

Fișă de îndeplinire a standardelor minimale UTT (descarcă)

 

 

22 Septembrie 2021 In Actualități

Rectorul Universității ”Tibiscus” din Timișoara, prof. univ. dr. Radu RĂDUCAN, anunţă organizarea concursului public pentru ocuparea funcției de decan la:

- Facultatea de Psihologie;

Înscrierea la concurs va avea loc în perioada 22-24 septembrie 2021 în intervalul orar 10.00-16.00

Dosarul de candidatură va conține

 1. Cerere tip adresată Rectorului UTT;
 2. CV tip Europass însoțit de lista de lucrări;
 3. Document de identitate – C.I., Certificat de naștere sau pașaport, după caz, (copii certificate conform cu originalul);
 4. Program managerial;
 5. Documente prevăzute de anexele II și IV;
 6. Date de contact ale candidatului : telefon fix, telefon mobil, fax, e-mail.
  În cazul candidaților care nu sunt angajați ai UTT, dosarul mai cuprinde, pe lângă documentele prevăzute mai sus:
 7. Acte de studii universitare/postuniversitare/doctorale, după caz în copii legalizate;
 8. Document care atestă vechimea în funcție;
 9. Adeverință care să ateste calitatea de angajat la universitatea de la care provine

Dosarul se va depune la secretariatul rectoratului Universității ”Tibiscus” din Timișoara str. Lascăr Catargiu nr. 6, parter.

Documentele dosarului de concurs vor fi numerotate și semnate de către candidat pe fiecare pagină.

Programul managerial si CV-ul se vor depune și în format electronic (pdf.)

12 Mai 2021 In Actualități

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în Monitorul Oficial al României, nr. 367 din 06.05.2021, partea a III-a.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, Ministerul Educaţiei şi Cercetării publică posturi vacante scoase la concurs de către instituţiile de învăţământ superior particular, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată.

UNIVERSITATEA "TlBISCUS" DIN TIMIŞOARA

Facultatea de Ştiinţe Economice

Departamentul: Ştiinţe Economice

Conferențiar universitar, poziţia 6, disciplinele: Doctrina şi deontologia profesiei contabile; Contabintate şi gestiune fiscală aprofundatăș Auditul performanţei.

Conferenţiar universitar, poziţia 7, disciplinele: Insolvenţa profesioniștilor; Insolvenţa persoanelor fizice; Regimul juridic al afacerilor.

Lector universitar, poziția 12, disciplinele: Microeconomie; Economie europeană; Sisteme informatice de gestiune.

Lector universitar, poziția 13, disciplinele: Drept; Dreptul afacerilor; Criminalitatea economico-financiară și economia subterană.

Lector universitar, poziţia 14, disciplinele: Marketing; Preţuri şi concurentă; Politici şi strategii de distribuţie.

Lector universitar, poziţia 15, disciplinele: Control intern; Standarde generale de audit; Control financiar-fiscal şi expertiză contabilă.

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică

Departamentul: Drept

Conferenţiar universitar, poziţia 4, disciplinele: Etică academică; Logică Juridică; Doctrine filosofice - Concurs: marti 06.07.2021 ora 11.00, online.

Conferenţiar universitar, poziţia 5, disciplinele: Teoria generală a dreptului; Drepturi şi libertăți fundamentale în UE - Concurs: marți 06.07.2021 ora 9.00, online.

Linkul de conectare pentru susținerea prelegerilor se va transmite pe adresa de email din CV-urile candidaților, cu o zi înainte de desfășurarea concursurilor pe posturi.

Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată

Departamentul: Informatică

Conferenţiar universitar, poziţia 6, disciplinele: Prelucrarea imaginilor; Dezvoltarea aplicaţiilor multimedia; Baze de date.

Facultatea de Psihologie

Departamentul: Psihologie

Asistent universitar, poziția 16, disciplinele: Neuropsihologie; Neuroştiinţe cognitive şi clinice; Psihologia personalităţii; Psihologie clinică şi psihoterapii I şi II; Genetica comportamentului uman.

 

06 Mai 2015 In Actualități

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în Monitorul Oficial al României, nr. 402 din 28.04.2015, partea a III-a.

Mai multe detalii puteti gasi pe www.tibiscus.ro/concursuri/

Calendar

« Mai 2021 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

 • Telefon rectorat: 0256.220.689
 • Fax rectorat: 0256.220.690

Conectează-te cu noi