Actualități

28 Septembrie 2021
Universitatea Tibiscus din Timișoara și Institutul de Psihologie, Consiliere psihologică și Supervizare clinică (IPCS), Centrul de Cercetări Calitative în Consiliere și Psihoterapie vă invită joi 14 Octombrie 2021, orele 17.00, online pe aplicaţia ZOOM la întâlnirea cu tema "Supervizare. Studii de caz" Workshop în cadrul seriei de conferinţe DIALOGURI DESPRE SINE   Invitati Psih. Larisa-Ionela BucurMarcu Ştefan   Termen limită înscriere 12.10.2021, ora 16.00Pe email:   PARTICIPARE GRATUITĂ   Organizator Prof. univ. dr. Loredana-Ileana Vîşcu  
22 Septembrie 2021
Rectorul Universității ”Tibiscus” din Timișoara, prof. univ. dr. Radu RĂDUCAN, anunţă organizarea concursului public pentru ocuparea funcției de decan la: - Facultatea de Psihologie; Înscrierea la concurs va avea loc în perioada 22-24 septembrie 2021 în intervalul orar 10.00-16.00 Dosarul de candidatură va conține Cerere tip adresată Rectorului UTT; CV tip Europass însoțit de lista de lucrări; Document de identitate – C.I., Certificat de naștere sau pașaport, după caz, (copii certificate conform cu originalul); Program managerial; Documente prevăzute de anexele II și IV; Date de contact ale candidatului : telefon fix, telefon mobil, fax, e-mail.În cazul candidaților care nu sunt angajați…
14 Septembrie 2021
  Art. 1. Termenul limită de achitare a ratei I din taxa de școlarizare pentru anul I de studiu (studii universitare de licență), an universitar 2021-2022 se prelungește, până în data de 29.09.2021.Art. II. La achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022 până la data de 29.09.2021 (anul I - studii universitare de licență) și până la data de 15.10.2021 (anii II și III – studii universitare de licență) se acordă o reducere de 5%.Art. III. La achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022 - anul I studii universitare de masterat – până la…
12 Mai 2021
Universitatea "Tibiscus" din Timişoara anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în Monitorul Oficial al României, nr. 367 din 06.05.2021, partea a III-a. În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, Ministerul Educaţiei şi Cercetării publică posturi vacante scoase la concurs de către instituţiile de învăţământ superior particular, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată. UNIVERSITATEA "TlBISCUS" DIN TIMIŞOARA Facultatea de Ştiinţe Economice Departamentul: Ştiinţe Economice Conferențiar universitar, poziţia 6, disciplinele:…
09 Martie 2021
Universitatea Tibiscus din Timișoara și Institutul de Psihologie, Consiliere psihologică și Supervizare clinică, Centrul de Cercetări Calitative în Consiliere și Psihoterapie organizează Conferința Internațională Supervizarea în psihoterapie ediția a III-a 11-13 iunie 2021, ONLINE. 1st call Program CISP 2021 Registration form for students Registration form Template Paper Mai multe informatii puteți găsi pe site-ul conferinței www.icsp.eu.
06 Februarie 2021
Senatul Universității ”Tibiscus” din Timișoara aprobă menținerea suspendării activităților didactice frontale cu studenții în semestrul al II-lea, cu predare în sistem on-line, cu posibilitatea desfășurării, ulterior, a activităților didactice în sistem hibrid, în funcție de evoluția epidemiologică a pandemiei de Coronavirus. (descarcă PDF)
10 Ianuarie 2021
https://vaccinare-covid.gov.ro/comunicate-oficiale/
12 Noiembrie 2020
COMISIA DE ORGANIZARE ŞI JURIZARE A LUCRĂRILOR PREŞEDINTE: Lect. univ. dr. Florentina-Anica PINTEA (Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată) MEMBRI: Conf. univ. dr. Luiza CARAIVAN (Facultatea de Drept şi Administraţie Publică)Conf. univ. dr. Cristina Mihaela NAGY (Facultatea de Ştiinţe Economice)Lect. univ. dr. Olivia VALE (Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată)Lect. univ. dr. Teodor VOICU (Facultatea de Psihologie)Student Mirel-Sorin ȘERBAN (Liga Studenţilor din Universitatea “Tibiscus”) COMITETUL DE ORGANIZARE AL SIMPOZIONULUI PREŞEDINTE: Lect. univ. dr. Florentina-Anica PINTEA Membri: Conf. univ. dr. Laurenţiu Dan LACRĂMĂLect. univ. drd. Valentin Lucian CIORBAAsist.drd. Ioana Eva CĂDARIUAsist. Ligia Tabita PINTEA Program: 16:00 Cuvânt de DESCHIDERE – Rector,…
24 Septembrie 2020
Deschiderea anului universitar va avea loc joi, 01 octombrie 2020, ora 12.00, ONLINE. Studenții vor primi în 30.09.2020, prin e-mail, link-ul pentru a putea participa la deschiderea festivă. Deschiderea anului universitar pentru fiecare facultate din cadrul Universității Tibiscus din Timișoara va avea loc ONLINE, iar informațiile pentru fiecare facultate se regăsesc pe paginile: http://www.fcia.tibiscus.ro https://fdap.tibiscus.ro https://fp.tibiscus.ro https://fse.tibiscus.ro
19 Iunie 2020
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara organizează pentru anul universitar 2020-2021, concurs de admitere la programele de studii de licenţă şi masterat, în limita cifrelor de şcolarizare.

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

  • Telefon rectorat: 0256.220.689
  • Fax rectorat: 0256.220.690

Conectează-te cu noi