De-a lungul timpului, în universitate au mai funcţionat:

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Design

Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne

Facultatea de Educaţie fizică şi sport

Facultatea de Muzică

În perioada 1991 - 2013, structura Universităţii "Tibiscus" din Timişoara a evoluat astfel:

An universitar 2012/2013 (HG 707/18.07.2012-licenţă şi OMECTS 4945/31.07.2012-master):

Facultatea Domeniul Specializarea Nr. cred. Forma de org. Stare progr. Tip progr.
Calculatoare şi Informatică Aplicată Informatică Informatică 180 IF* A** L***
Administrarea Sistemelor Distribuite 120 IF A M***
Web-design 120 IF A L
Design Arte Vizuale Design 180 IF A L
Drept şi Administraţie Publică Drept Drept 240 IF A L
Instituţii de Drept European 120 IF A M
Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne Limbi Moderne Aplicate Limbi Moderne Aplicate 180 IF A L
Limbi Moderne şi Comunicare Interculturală 120 IF A M
Ştiinţe ale Comunicării Comunicare şi Relaţii Publice 180 IF A L
Jurnalism 180 IF A L
Jurnalism şi Publicitate 120 IF A M
Mass-media şi Comunicare în Spaţiul Public European 120 IF A M
Psihologie Psihologie Psihologie 180 IF A L
Managementul Resurselor Umane 120 IF A M
Psihoterapii şi Psihologie Clinică 120 IF A M
Ştiinţe Economice Contabilitate Contabilitate şi Informatică de Gestiune 180 IF A L
180 IFR* A L
Auditul şi Evaluarea Întreprinderii 120 IF A M
Economie şi Afaceri Internaţionale Economie şi Afaceri Internaţionale 180 IF A L
Strategia Afacerilor în Mediul European 120 IF A M

* IF=învăţământ cu frecvenţă / IFR=învăţământ cu frecvenţă redusă
** A=acreditat / AP=autorizat provizoriu
*** L=licenţă / M=master

 • An universitar 2011/2012 (HG 966/29.09.2011-licenţă şi OMECTS 5483/28.09.2011-master):
  Facultatea Domeniul Specializarea Nr. cred. Forma de org. Stare progr. Tip progr.
  Calculatoare şi Informatică Aplicată Informatică Informatică 180 IF* A** L***
  Administrarea Sistemelor Distribuite 120 IF A M***
  Web-design 120 IF A L
  Design Arte Vizuale Design 180 IF A L
  Drept şi Administraţie Publică Drept Drept 240 IF A L
  Instituţii de Drept European 60 IF A M
  Ştiinţe Administrative Administraţie Publică 180 IF AP L
  Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne Limbi Moderne Aplicate Limbi Moderne Aplicate 180 IF A L
  Limbi Moderne şi Comunicare Interculturală 120 IF A M
  Ştiinţe ale Comunicării Comunicare şi Relaţii Publice 180 IF AP L
  Jurnalism 180 IF A L
  Jurnalism şi Publicitate 120 IF A M
  Mass-media şi Comunicare în Spaţiul Public European 120 IF A M
  Psihologie Psihologie Psihologie 180 IF A L
  Managementul Resurselor Umane 120 IF A M
  Psihoterapii şi Psihologie Clinică 120 IF A M
  Ştiinţe Economice Contabilitate Contabilitate şi Informatică de Gestiune 180 IF A L
  180 IFR* A L
  Auditul şi Evaluarea Întreprinderii 120 IF A M
  Economie şi Afaceri Internaţionale Economie şi Afaceri Internaţionale 180 IF A L
  Strategia Afacerilor în Mediul European 120 IF A M
  * IF=învăţământ cu frecvenţă / IFR=învăţământ cu frecvenţă redusă
  ** A=acreditat / AP=autorizat provizoriu
  *** L=licenţă / M=master
 • An universitar 2010/2011 (HG 749/24.06.2009-licenţă, modificat şi completat prin HG 631/30.06.2010-licenţă):
  Facultatea Domeniul Specializarea Nr. cred. Forma de org. Stare progr. Tip progr.
  Calculatoare şi Informatică Aplicată Informatică Informatică 180 Zi* A** L***
  Administrarea Sistemelor Distribuite 120 Zi A M***
  Web-design 120 Zi A L
  Design Arte Plastice, Decorative şi Design Design 180 Zi A L
  Drept şi Administraţie Publică Drept Drept 240 Zi A L
  Instituţii de Drept European 60 Zi A M
  Ştiinţe Administrative Administraţie Publică 180 Zi AP** L
  Educaţie Fizică şi Sport Educaţie Fizică şi Sport Educaţie Fizică şi Sportivă 180 Zi AP L
  Sport şi Performanţă Motrică 180 Zi AP L
  Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne Limbi Moderne Aplicate Limbi Moderne Aplicate 180 Zi A L
  Limbi Moderne şi Comunicare Interculturală 120 Zi A M
  Ştiinţe ale Comunicării Comunicare şi Relaţii Publice 180 Zi AP L
  Jurnalism 180 Zi A L
  Jurnalism şi Publicitate 120 Zi A M
  Mass-media şi Comunicare în Spaţiul Public European 120 Zi A M
  Muzică Muzică Interpretare muzicală-instrumente 240 Zi AP L
  Psihologie Psihologie Psihologie 180 Zi A L
  Managementul Resurselor Umane 120 Zi A M
  Psihoterapii şi Psihologie Clinică 120 Zi A M
  Ştiinţe Economice Contabilitate Contabilitate şi Informatică de Gestiune 180 Zi A L
  180 FR* AP L
  Auditul şi Evaluarea Întreprinderii 120 Zi A M
  Economie şi Afaceri Internaţionale Economie şi Afaceri Internaţionale 180 Zi A L
  Strategia Afacerilor în Mediul European 120 Zi A M
  Marketing Marketing 180 Zi AP L
  * Zi=învăţământ de zi / FR=învăţământ cu frecvenţă redusă
  ** A=acreditat / AP=autorizat provizoriu
  *** L=licenţă / M=master
 • An universitar 2009/2010 (HG 749/24.06.2009-licenţă):
  Facultatea Domeniul Specializarea Nr. cred. Forma de org. Stare progr. Tip progr.
  Calculatoare şi Informatică Aplicată Informatică Informatică 180 Zi* A** L***
  Administrarea Sistemelor Distribuite 120 Zi A M***
  Web-design 120 Zi A L
  Design Arte Plastice, Decorative şi Design Design 180 Zi A L
  Drept şi Administraţie Publică Drept Drept 240 Zi A L
  Instituţii de Drept European 60 Zi A M
  Ştiinţe Administrative Administraţie Publică 180 Zi AP** L
  Educaţie Fizică şi Sport Educaţie Fizică şi Sport Educaţie Fizică şi Sportivă 180 Zi AP L
  Sport şi Performanţă Motrică 180 Zi AP L
  Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne Limbi Moderne Aplicate Limbi Moderne Aplicate 180 Zi A L
  Limbi Moderne şi Comunicare Interculturală 120 Zi A M
  Ştiinţe ale Comunicării Comunicare şi Relaţii Publice 180 Zi AP L
  Jurnalism 180 Zi A L
  Jurnalism şi Publicitate 120 Zi A M
  Mass-media şi Comunicare în Spaţiul Public European 120 Zi A M
  Muzică Muzică Interpretare muzicală-instrumente 240 Zi AP L
  Psihologie Psihologie Psihologie 180 Zi A L
  Managementul Resurselor Umane 120 Zi A M
  Psihoterapii şi Psihologie Clinică 120 Zi A M
  Ştiinţe Economice Contabilitate Contabilitate şi Informatică de Gestiune 180 Zi A L
  180 FR* AP L
  Auditul şi Evaluarea Întreprinderii 120 Zi A M
  Economie şi Afaceri Internaţionale Economie şi Afaceri Internaţionale 180 Zi A L
  Strategia Afacerilor în Mediul European 120 Zi A M
  Marketing Marketing 180 Zi AP L
  * Zi=învăţământ de zi / FR=învăţământ cu frecvenţă redusă
  ** A=acreditat / AP=autorizat provizoriu
  *** L=licenţă / M=master
 • An universitar 2002/2003 (HG 944/29.08.2002):
  Facultatea Specializarea Durata Forma de org. Stare progr.
  Calculatoare şi Informatică Aplicată Informatică 4 Zi AP*
  Design Design 4 Zi A*
  Drept şi Administraţie Publică Drept 4 Zi A*
  Administraţie Publică 4 Zi AP*
  Educaţie Fizică şi Sport Educaţie Fizică şi Sport 4 Zi AP*
  Măiestrie Sportivă şi Acrobatică 3 Zi AP*
  Jurnalistică Jurnalism 4 Zi A*
  Limbi Moderne Aplicate Limbi Moderne Aplicate 4 Zi A*
  Comunicare Socială şi Relaţii Publice 4 Zi AP*
  Psihologie Psihologie 4 Zi A*
  Ştiinţe Economice Contabilitate şi Informatică de Gestiune 4 Zi A*
  Relaţii Economice Internaţionale 4 Zi A*
  Marketing 4 Zi AP*
  Contabilitate (Făget) 3 Zi AP*
  * A=acreditat / AP=autorizat provizoriu
 • An universitar 2001/2002 (HG 410/25.04.2002):
  Facultatea Specializarea Durata Forma de org. Stare progr.
  Calculatoare şi Informatică Aplicată Informatică 4 Zi AP*
  Design Design 4 Zi ICA*
  Drept şi Administraţie Publică Drept 4 Zi ICA*
  Educaţie Fizică şi Sport Educaţie Fizică şi Sport 4 Zi AP*
  Măiestrie Sportivă şi Acrobatică 3 Zi AP*
  Jurnalistică Jurnalism 4 Zi ICA*
  Limbi Moderne Aplicate Comunicare Socială şi Relaţii Publice 4 Zi AP*
  Psihologie Psihologie 4 Zi ICA*
  Ştiinţe Economice Contabilitate şi Informatică de Gestiune 4 Zi ICA*
  Relaţii Economice Internaţionale 4 Zi ICA*
  Marketing 4 Zi AP*
  Contabilitate (Făget) 3 Zi AP*
  * AP=autorizat provizoriu / ICA=în curs de acreditare
 • An universitar 2000/2001 (HG 696/17.08.2000, completat prin HG 1215/29.11.2000):
  Facultatea Profilul / Specializarea Durata Forma de org. Stare progr.
  Calculatoare şi Informatică Aplicată Informatică / Informatică (introdus prin HG 1215/2000) 4 Zi AP*
  Design Arte Plastice şi Decorative / Design 5 Zi ICA*
  Drept şi Administraţie Publică Ştiinţe Juridice / Drept 4 Zi ICA*
  5 FF ICA*
  Educaţie Fizică şi Sport Educaţie Fizică şi Sport / Educaţie Fizică şi Sport 4 Zi AP*
  Educaţie Fizică şi Sport / Măiestrie Sportivă 3 Zi AP*
  Jurnalistică Jurnalistică / Jurnalism 4 Zi ICA*
  Limbi Moderne Aplicate Filologie / Comunicare şi Relaţii Publice 4 Zi AP*
  Psihologie Sociopsihopedagogie / Psihologie 5 Zi AP*
  Ştiinţe Economice Economic / Finanţe şi Contabilitate 4 Zi ICA*
  5 FF ICA*
  Economic / Comerţ Exterior 4 Zi ICA*
  5 FF ICA*
  Economic / Finanţe-Contabilitate (Făget) 3 Zi AP*
  * AP=autorizat provizoriu / ICA=în curs de acreditare
 • An universitar 1999/2000 (HG 535/07.07.1999) - funcţionează sub denumirea INSTITUTUL DE STUDII ŞI EDUCAŢIE PERMANENTĂ "TIBISCUS" DIN TIMIŞOARA:
  Facultatea Profilul / Specializarea Durata Forma de org. Stare progr.
  Design Arte Plastice şi Decorative / Design 5 Zi AP*
  Drept şi Administraţie Publică Ştiinţe Juridice / Drept 4 Zi AP*
  5 FF AP*
  Jurnalistică Jurnalistică / Jurnalistică 4 Zi AP*
  Limbi Moderne Aplicate Filologie / Comunicare şi Relaţii Publice 4 Zi AP*
  Psihologie Sociopsihopedagogie / Psihologie 5 Zi AP*
  Ştiinţe Economice Economic / Finanţe şi Contabilitate 4 Zi AP*
  5 FF AP*
  Economic / Comerţ Exterior 4 Zi AP*
  5 FF AP*
  * AP=autorizat provizoriu

Fondatori

Universitatea „TIBISCUS” din Timișoara a început să funcționeze în anul 1991 ca societate comercială cu răspundere limitată numită Institutul de Studii și Educație Permanentă Timișoara (ISEPT SRL Timișoara) care organiza programe de studii universitare, autorizate să funcționeze conform prevederilor legislative ale vremii.

În timp, Institutul și-a modificat forma de organizare astfel încât programele de studii au trecut de la societatea comercială, care s-a desființat, la asociația cu același nume Asociația ISEPT „TIBISCUS”. În anul 1995 Asociația ISEPT „TIBISCUS” a fondat, alături de alte două structuri private, Asociația română pentru tehnologii neconvenționale și Federala agricultorilor asociați din județul Timiș, o uniune numită Uniunea „Fundația Augusta”. Începând cu anul 1999 asociația și-a schimbat numele devenind Asociația Universitatea „TIBISCUS” din Timișoara.

Universitatea „TIBISCUS” din Timișoara a fost acreditată prin Legea nr.484 din 11.07.2002, de la acea dată, universitatea devenind o instituție de învățământ superior de drept privat și utilitate publică, cu personalitate juridică, parte component a sistemului național de învățământ, cu toate drepturile și obligațiile ce revin fiecărei universități românești. Legea de acreditare specifica programele de studii (acreditate) la acel moment, programe care au fost modificate și dezvoltate în timp, ca număr și conținut.

Facilităţi

Studenţii universităţii noastre beneficiază de următoarele facilităţi:

 • taxe de şcolarizare moderate, achitate în lei, în 4 rate
 • facilităţi la plata taxei de şcolarizare, pentru anumite categorii de studenţi, comform unui Regulament propriu adoptat de Senatul universităţii (vezi mai jos pe pagină)
 • bilete cu reducere 50% la transportul cu trenurile personale, accelerate şi rapide, pe reţeaua SNTFC şi celorlalţi operatori de cale ferată (*)
 • bursă lunară de studii în valoare de 350 lei/lună, pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural care se obligă ca după absolvirea studiilor să profeseze în învăţământul rural (*)
 • acces la reţelele de calculatoare şi la Internet, de luni până vineri între orele 9-21
 • acces gratuit la biblioteca Universităţii si la bibliotecile facultăţilor
 • posibilitatea înscrierii la Mediateca Centrului Cultural Francez din Timişoara, cu abonament la preţ redus, precum şi la cursurile de limbă franceză - nivel general sau de specialitate (economică, turism, juridic, secretariat, comunicare profesională etc.) în vederea obţinerii atestatului de limbă
 • facilităţi pentru achiziţionarea de calculatoare noi, cu o reducere de 200 Euro, în condiţiile Legii 269/2004 (*)
 • material didactic gratuit, inclus în taxa de şcolarizare, pentru studenţii de la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)
 • eliberarea gratuită, inclusiv într-o limbă de circulaţie internaţională, pentru fiecare absolvent, începând cu vara 2006, a unui Supliment de diplomă, comform normelor UE;
 • sprijin în obţinerea de burse şi stagii în străinătate prin Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate (www.roburse.ro) (*)
 • burse DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) în Germania, pentru cei mai buni studenţi, cu rezultate excelente în domeniul informaticii (relaţii la secretarii ştiinţifici ai facultăţilor)
 • reducere 10% din preţul şcolarizării pentru obţinerea carnetului de şofer, la Şcoala de şoferi aparţinând de Automobil Clubul Român
 • program flexibil pentru studenţii care lucrează
 • echipa de fotbal
 • club sportiv (pentru detalii acceseaza Clubul Sportiv Tibiscus (www.cs.tibiscus.ro)
  ----------
  (*) de aceste facilităţi se beneficiază în baza acreditării universităţii prin Legea 484/2002  Senatul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, întrunit în şedinţă statutară pe data de 29.09.2011, prin vot unanim a hotărât adoptarea următoarelor criterii de acordare a facilităţilor privind taxele de şcolarizare a studenţilor la Universitatea „Tibiscus” din Timişoara:
  a. Copiii de revoluţionari (cu certificat de urmaş-erou-martir) - reducere 25% pentru 2 studenţi/facultate;
  b. Studenţii membri ai Senatului Universităţii „Tibiscus” din Timişoara – 15 % reducere, dacă participă la cel puţin 50% din şedinţele Senatului;
  c. Studenţii care aduc instituţiei contracte, proiecte, parteneriate pentru dezvoltare instituţională – 10%;
  d. Studenţilor cu cea mai mare medie din an (minimum 9,00, un student pe specializare) beneficiază de o reducere de 10% din taxa anului următor; în anul terminal reducerea se aplică la taxa pentru examenul de licenţă;
  e. Studenţilor ai căror părinţi sunt pensionari, şomeri sau au venituri mici li se poate aproba plata taxei eşalonat, fără penalizări, dar depăşirea a două luni în care nu s-a efectuat nici o plată, atrage după sine plata penalizărilor regulamentare.

  Aplicarea criteriilor de mai sus se face respectând următoarele condiţii:
  1. Beneficiarii facilităţilor privitoare la taxe trebuie să fie integralişti. Decanii facultăţilor verifică respectarea condiţiei, de care depinde avizarea cererii;
  2. Nici o facilitate nu se acordă automat. Cererea motivată a studentului este o condiţie preliminară pentru acordarea facilităţii anuale;
  3. Situaţiile excepţionale vor fi analizate de către Biroul Senatului;
  4. Cuantumul reducerii de taxe este aprobat în limitele plafonului stabilit de Senatul universităţii;
  5. Cererile trebuie însoţite de documentele doveditoare;
  6. Reducerile nu se cumulează.

  Acordarea reducerilor se face pe bază de cerere personală, adresată decanului facultăţii, depusă şi înregistrată la secretariatul facultăţii unde activează studentul, în perioada 01.10 – 31.10. În perioada 01.11 – 10.11, cererile sunt analizate şi aprobate de Rectorul universităţii iar în 11.11 rezoluţiile se comunică facultăţilor, casieriei şi administratorului web, pentru afişare.
  Cererile ulterioare pentru reduceri de taxe nu se admit.

Absolvenţi

Intenţia unui grup de iniţiativă format din absolvenţi ai facultăţilor Universităţii „Tibiscus“ este de a înfiinţa o Asociaţie a absolvenţilor, care să se constituie într-o legătură de suflet şi să faciliteze colaborarea între studenţi şi cadre didactice şi, respectiv, societate.
În acest scop, prezentăm în continuare câteva dintre obiectivele urmărite de Asociaţie:

ACTIVITATI TIBISCUS ALUMNI

 • Burse şi fonduri speciale

  Administrarea unor noi fonduri de burse pentru studenţii Tibiscus cu potenţial deosebit:
  Asociaţia îşi propune să atragă din partea firmelor burse pentru studenţii cu abilităţi deosebite, promovând pe această cale atât firma cât şi dezvoltarea unor abilităţi necesare în lumea de afaceri.

  Crearea de fonduri speciale (cu destinaţie predefinită):
  Pentru a sprijini dezvoltarea unor anumite obiective din Universitate sau pentru înfiinţarea de noi cursuri, laboratoare, săli etc., Asociaţia îşi propune să stabilească fonduri cu destinaţie predefinită, astfel încât sponsorul să poată avea un control deplin asupra modului de utilizare a banilor pe care îi oferă.
 • Cluburi

  Înfiinţarea şi susţinerea de cluburi pentru absolvenţi:
  Absolvenţii Tibiscus sunt răspândiţi pe tot cuprinsul ţării, dar şi în alte ţări, în special din Europa şi America. Activităţi relevante la nivel local pentru aceşti absolvenţi pot fi dezvoltate doar cu cooperarea unor cluburi înfiinţate la nivel local. Astfel, Asociaţia va stimula înfiinţarea de cluburi în toate oraşele în care există absolvenţi Tibiscus.
 • Orientare profesională

  Dezvoltarea centrului de orientare profesională pentru studenţii din Universitatea "Tibiscus":
  Pentru orientarea profesională a studentului, este esenţial ca el să cunoască în mod cât mai direct realităţile din mediul economic şi de afaceri. De aceea, Asociaţia îşi propune să intensifice interacţiunea între centrul de orientare profesională şi absolvenţii Tibiscus, pentru a oferi studenţilor informaţii relevante şi actuale privind tendinţele din lumea de afaceri şi din mediul economic.
 • Modernizarea cursurilor

  Programe de modernizare şi îmbunătăţire a cursurilor/infrastructurii Universităţii:
  Cursurile şi programa şcolară din Universitatea "Tibiscus" trebuie să fie modernizate şi să evolueze în ritmul schimbărilor din economie. Din acest motiv, este esenţial ca absolvenţii, care sunt în mijlocul evenimentelor economice, să poată oferi sugestii şi sfaturi conducerii universităţii. Asociaţia va funcţiona ca un colector al acestor sugestii, pe care le va susţine apoi în faţa conducerii universităţii.

  Susţinerea cadrelor didactice în implicarea lor reală în comunitate:
  Activitatea de cercetare a cadrelor didactice trebuie să se facă în strânsă legătură cu evenimentele şi necesităţile din mediul economic real. Se impune deci o legătură mult mai strânsă între mediul de cercetare din Universitate şi comunitatea locală.
  Asociaţia va facilita această cooperare, prin poziţionarea sa implicită la confluenţa dintre cele două medii.

  Pentru lărgirea grupului de iniţiativă, definitivarea formalităţilor de instituţionalizare a Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii „Tibiscus”, toţi cei interesaţi sunt rugaţi să ia de urgenţă legatura cu d-na Octavia Jovanovic, tel. 0256-220690, 0740.161.744 sau e-mail . Un proiect de Statut al Asociaţiei este disponibil aici.

Subcategorii

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

 • Telefon rectorat: 0256.220.689
 • Fax rectorat: 0256.220.690

Conectează-te cu noi