Informaţii Licenţă

De la înfiinţarea sa, sub denumirea de Institutul de Studii şi Educaţie Permanentă "Tibiscus", după schimbarea denumirii în Universitatea "Tibiscus", apoi, după acreditarea universităţii, a facultăţilor şi a specializărilor din compunerea sa, universitatea a primit dreptul (confirmat cel mai recent prin Hotărârea Guvernului nr. 749/24.06.2009) de a organiza studii universitare de licenţă, în următoarele domenii:

   
fcia Domeniul de licenţă Informatică
Studii universitare de licenţă
Programul de studii a fost înfiinţat pe baza Raportului Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare nr. RC P062/370A din 4 iulie 2000 şi a Hotărârii Guvernului Nr. 1215/29.11.2000. La 02.06.2008, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, prin Raportul nr. 3586 a propus, iar Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin Hotărârea Guvernului nr. 635/2008, consfiinţesc acreditarea specializării Informatică în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată astfel:
 • Informatică, 3 ani, cursuri de zi - vezi HG 749/2009 pag. 84
fd Domeniul de licenţă Arte plastice, decorative şi design
Studii universitare de licenţă
Programul de studii a fost acreditat prin Raportul nr. 1270/12.07.1999 al Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare şi funcţionează cu patru direcţii de aprofundare: design de produs, design grafic, design ambiental şi design vestimentar, în cadrul Facultăţii de Design astfel:
 • Design, 3 ani, cursuri de zi - vezi HG 749/2009 pag. 85
fdap-d Domeniul de licenţă Drept
Studii universitare de licenţă
Programul de studii a fost acreditat prin Raportul nr. 187/21.01.2000 al Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică astfel:
 • Drept, 4 ani, cursuri de zi - vezi HG 749/2009 pag. 85
fj-j Domeniul de licenţă Ştiinţe ale comunicării
Studii universitare de licenţă
Programul de studii a fost acreditat prin Raportul nr. 1270/12.07.1999 al Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Jurnalism, Comunicare şI Limbi Moderne astfel:
 • Jurnalism, 3 ani, cursuri de zi - vezi HG 749/2009 pag. 84
fj-j Domeniul de licenţă Ştiinţe ale comunicării
Studii universitare de licenţă
Programul de studii a fost autorizat prin HG 294/25.06.1997, funcţionează în cadrul Facultăţii de Jurnalism, Comunicare şI Limbi Moderne astfel:
 • Comunicare şi Relaţii Publice, 3 ani, cursuri de zi - vezi HG 749/2009 pag. 84
fj-j Domeniul de licenţă Limbi moderne aplicate
Studii universitare de licenţă
Programul de studii a fost acreditat, funcţionează în cadrul Facultăţii de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne astfel:
 • Limbi Moderne Aplicate, 3 ani - vezi HG 749/2009 pag. 84
fp Domeniul de licenţă Psihologie
Studii universitare de licenţă
Programul de studii a fost acreditat prin Raportul nr. 625/20.03.2002 al Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Psihologie astfel:
 • Psihologie, 3 ani, cursuri de zi - vezi HG 749/2009 pag. 85
fse-eai Domeniul de licenţă Economie şi afaceri internaţionale
Studii universitare de licenţă
Programul de studii a fost acreditat prin Raportul nr. 1302/06.06.2000 al Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare, evaluat cu calificativul "Încredere" prin Raportul nr. 5808/16.06.2009 al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice astfel:
 • Economie şi afaceri internaţionale, 3 ani, cursuri de zi - vezi HG 749/2009 pag. 84
fse-cig Domeniul de licenţă Contabilitate
Studii universitare de licenţă
Programul de studii a fost acreditat prin Raportul nr. 1302/06.06.2000 al Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice astfel:
 • Contabilitate şi Informatică de Gestiune, 3 ani, cursuri de zi - vezi HG 749/2009 pag. 84
fse-cig Domeniul de licenţă Contabilitate
Studii universitare de licenţă
Programul de studii a fost autorizat prin Raportul nr. 2164/31.10.2005 al Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice astfel:
 • Contabilitate şi Informatică de Gestiune, 3 ani, cursuri cu frecvenţă redusă - vezi HG 749/2009 pag. 84

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

 • Telefon rectorat: 0256.220.689
 • Fax rectorat: 0256.220.690

Conectează-te cu noi