CENTRUL DE CERCETĂRI CALITATIVE ÎN CONSILIERE ȘI PSIHOTERAPIE

Informații generale | Structură & Conducere | Activitate | Istoric | Evaluări | Contact

INFORMAȚII GENERALE

Centrul de Cercetări Calitative în Consiliere şi Psihoterapie (CCCCP) a fost înfiinţat în mai 2016, prin Hotărâre a Senatului Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, cu scopul de a realiza cercetare fundamentală, aplicativă, interdisciplinară, trandisciplinară în psihologie, consiliere, psihoterapie, dezvoltare experimentală şi de a disemina rezultatele sale prin activităţi de educaţie, publicaţii şi transfer tehnologic. Dezvoltarea profesională a membrilor CCCCP, cât şi achiziţia de noi cunoştinţe şi expertize este completată prin colaborări şi parteneriate naţionale şi internaţionale, contribuind astfel la dezvoltarea vizibilităţii cercetării în consiliere şi psihoterapie. Activităţile principale realizate în cadrul CCCCP cuprind pe scurt: conceperea unor programe de formare de scurtă durată, workshop-uri pentru studenţi şi/sau specialişti în domeniu; selectarea, pregătirea, stimularea şi valorificarea potenţialului psihologilor din practica psihologică, cadre didactice universitare, pentru conceperea de strategii de cercetare; conceperea, implementarea, validarea, etalonarea instrumentelor de intervenţie şi de diagnoză în psihologie, consiliere, psihoterapie, social; organizarea de sesiuni de conferinţe, sesiuni de comunicări, întâlniri, manifestări ştiinţifice; publicarea unor reviste de specialitate, cărţi etc. Membrii CCCCP sunt: psihologi, psihoterapeuţi, medici, consilieri educaţionali, cadre didactice universitare, experţi educaţionali, sociologi, specialişti în ştiinţele socio-umane, doctoranzi, doctori în ştiinţe din ţară şi din străinătate şi studenţi ai Facultăţii de Psihologie, din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara. De la înfiinţare, numeroase evenimente au fost organizate sub deviza CCCCP, printre care putem menţiona:
CCCCP a fost creat prin Hotărârea Senatului Universității "Tibiscus" din Timișoara nr. 263/2/26.05.2016 [descarcă].
CCCCP funcționează pe baza Regulamentului de Organizare și Funcționare [descarcă].

Descarcă cerere înscriere CCCCP.

Informații generale | Structură & Conducere | Activitate | Istoric | Evaluări | Contact