CENTRUL DE CERCETARE ÎN INFORMATICĂ MULTIDISCIPLINARĂ

Informații generale | Structură & Conducere | Activitate | Istoric | Evaluări | Contact

INFORMAȚII GENERALE


CCIM a fost creat prin Hotărârea Senatului Universității "Tibiscus" din Timișoara nr. 124/4/28.02.2018 [descarcă].
CCIM funcționează pe baza Regulamentului de Organizare și Funcționare [descarcă] aprobat prin Hotărârea Senatului Universității "Tibiscus" din Timișoara nr. 124/4/28.02.2018 [descarcă].


Informații generale | Structură & Conducere | Activitate | Istoric | Evaluări | Contact