Departament Acte Studii

Birou Acte Studii
Locatie: Universitatea ”Tibiscus” din Timisoara, str. Lascar Catargiu, nr.6, Parter, sala 07
Program: Luni-Vineri, orele 10-14
Telefon: 0256 220 689
 

În atenția absolvenților Universității ”Tibiscus” din Timisoara

Pentru ridicarea actelor de studii – diplomă de licență/diplomă de master – trebuie să aveți la dumneavoastră actul de identitate și să achitați la casieria universității o taxă pentru păstrarea în Arhiva Universității a actelor de finalizare a studiilor, neridicate, după doi ani de la absolvire, conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2022-2023 (https://tibiscus.ro/info-studenti/taxe-orar-casierie).

young adult organizing documents