Structura

Universitatea “Tibiscus” din Timişoara a fost înfiinţată şi acreditată prin Legea nr. 484/2002, devenind parte a sistemului naţional de învăţământ.

Universitatea este organizată conform:

Organigrama Universității “Tibiscus” din Timișoara