Senat

Componenţa şi activitatea Senatului Universitar

Senatul este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul Universităţii. Acesta îşi desfăşoară activitatea conform regulamentului propriu de funcţionare care se aprobă în cel mult 45 de zile de la preluarea atribuţiilor.Senatul universitar este format din cadre didactice şi de cercetare titulare şi studenţi ai Universităţii. Senatul îşi alege preşedintele, care nu poate fi rectorul Universităţii.Preşedintele Senatului conduce şedinţele de Senat universitar şi reprezintă Senatul în raport cu rectorul.Rectorul poate participă ca invitat la şedinţele Senatului.

Mai multe detalii pe site-ul Senatului Universitar.