Personal Administrativ

Conform art. 96 din Carta Universităţii “Tibiscus”, atribuţiile Serviciului administrativ se referă la: întreţinerea clădirilor, administrarea patrimoniului, asigurarea serviciilor de cazare pentru studenţi, întreţinerea şi curăţenia spaţiului universitar, paza şi securitatea spaţiului universitar, investiţii, achiziţii şi dotări.

Compunerea acestui compartiment este următoarea

Ana LEFTER

Arhivar

ana lefter