Financiar – Contabilitate

Conform Cartei Universităţii “Tibiscus”

Art. 94. Atribuţiile Serviciului financiar-contabil se referã la alocarea resurselor materiale, problemele financiare şi de investiţii, achiziţii, asigurãri, comunicaţii, procurãri de fonduri din alte surse, conform deciziei Senatului.

În plan financiar-contabil, respectarea legilor în vigoare este asiguratã de contabilul-şef. Contabilul-şef coopereazã cu directorul general administrativ în gestionarea resurselor financiare, sub conducerea rectorului.

Paladuica POPOVICI

Casier universitate

popovicipaladuica