Istoric Facultăţi

De-a lungul timpului, în universitate au mai funcţionat

În perioada 1991 - 2013, structura Universităţii "Tibiscus" din Timişoara a evoluat astfel

An universitar 2012/2013 (HG 707/18.07.2012-licenţă şi OMECTS 4945/31.07.2012-master):

Facultatea Domeniul Specializarea Nr. cred. Forma de org. Stare progr. Tip progr.
Calculatoare şi Informatică Aplicată Informatică Informatică 180 IF* A** L***
Administrarea Sistemelor Distribuite 120 IF A M***
Web-design 120 IF A L
Design Arte Vizuale Design 180 IF A L
Drept şi Administraţie Publică Drept Drept 240 IF A L
Instituţii de Drept European 120 IF A M
Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne Limbi Moderne Aplicate Limbi Moderne Aplicate 180 IF A L
Limbi Moderne şi Comunicare Interculturală 120 IF A M
Ştiinţe ale Comunicării Comunicare şi Relaţii Publice 180 IF A L
Jurnalism 180 IF A L
Jurnalism şi Publicitate 120 IF A M
Mass-media şi Comunicare în Spaţiul Public European 120 IF A M
Psihologie Psihologie Psihologie 180 IF A L
Managementul Resurselor Umane 120 IF A M
Psihoterapii şi Psihologie Clinică 120 IF A M
Ştiinţe Economice Contabilitate Contabilitate şi Informatică de Gestiune 180 IF A L
180 IFR* A L
Auditul şi Evaluarea Întreprinderii 120 IF A M
Economie şi Afaceri Internaţionale Economie şi Afaceri Internaţionale 180 IF A L
Strategia Afacerilor în Mediul European 120 IF A M

* IF=învăţământ cu frecvenţă / IFR=învăţământ cu frecvenţă redusă
** A=acreditat / AP=autorizat provizoriu
*** L=licenţă / M=master

An universitar 2011/2012 (HG 966/29.09.2011-licenţă şi OMECTS 5483/28.09.2011-master):

Facultatea Domeniul Specializarea Nr. cred. Forma de org. Stare progr. Tip progr.
Calculatoare şi Informatică Aplicată Informatică Informatică 180 IF* A** L***
Administrarea Sistemelor Distribuite 120 IF A M***
Web-design 120 IF A L
Design Arte Vizuale Design 180 IF A L
Drept şi Administraţie Publică Drept Drept 240 IF A L
Instituţii de Drept European 60 IF A M
Ştiinţe Administrative Administraţie Publică 180 IF AP L
Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne Limbi Moderne Aplicate Limbi Moderne Aplicate 180 IF A L
Limbi Moderne şi Comunicare Interculturală 120 IF A M
Ştiinţe ale Comunicării Comunicare şi Relaţii Publice 180 IF AP L
Jurnalism 180 IF A L
Jurnalism şi Publicitate 120 IF A M
Mass-media şi Comunicare în Spaţiul Public European 120 IF A M
Psihologie Psihologie Psihologie 180 IF A L
Managementul Resurselor Umane 120 IF A M
Psihoterapii şi Psihologie Clinică 120 IF A M
Ştiinţe Economice Contabilitate Contabilitate şi Informatică de Gestiune 180 IF A L
180 IFR* A L
Auditul şi Evaluarea Întreprinderii 120 IF A M
Economie şi Afaceri Internaţionale Economie şi Afaceri Internaţionale 180 IF A L
Strategia Afacerilor în Mediul European 120 IF A M

* IF=învăţământ cu frecvenţă / IFR=învăţământ cu frecvenţă redusă
** A=acreditat / AP=autorizat provizoriu
*** L=licenţă / M=master

An universitar 2010/2011 (HG 749/24.06.2009-licenţă, modificat şi completat prin HG 631/30.06.2010-licenţă):

Facultatea Domeniul Specializarea Nr. cred. Forma de org. Stare progr. Tip progr.
Calculatoare şi Informatică Aplicată Informatică Informatică 180 Zi* A** L***
Administrarea Sistemelor Distribuite 120 Zi A M***
Web-design 120 Zi A L
Design Arte Plastice, Decorative şi Design Design 180 Zi A L
Drept şi Administraţie Publică Drept Drept 240 Zi A L
Instituţii de Drept European 60 Zi A M
Ştiinţe Administrative Administraţie Publică 180 Zi AP** L
Educaţie Fizică şi Sport Educaţie Fizică şi Sport Educaţie Fizică şi Sportivă 180 Zi AP L
Sport şi Performanţă Motrică 180 Zi AP L
Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne Limbi Moderne Aplicate Limbi Moderne Aplicate 180 Zi A L
Limbi Moderne şi Comunicare Interculturală 120 Zi A M
Ştiinţe ale Comunicării Comunicare şi Relaţii Publice 180 Zi AP L
Jurnalism 180 Zi A L
Jurnalism şi Publicitate 120 Zi A M
Mass-media şi Comunicare în Spaţiul Public European 120 Zi A M
Muzică Muzică Interpretare muzicală-instrumente 240 Zi AP L
Psihologie Psihologie Psihologie 180 Zi A L
Managementul Resurselor Umane 120 Zi A M
Psihoterapii şi Psihologie Clinică 120 Zi A M
Ştiinţe Economice Contabilitate Contabilitate şi Informatică de Gestiune 180 Zi A L
180 FR* AP L
Auditul şi Evaluarea Întreprinderii 120 Zi A M
Economie şi Afaceri Internaţionale Economie şi Afaceri Internaţionale 180 Zi A L
Strategia Afacerilor în Mediul European 120 Zi A M
Marketing Marketing 180 Zi AP L

* Zi=învăţământ de zi / FR=învăţământ cu frecvenţă redusă
** A=acreditat / AP=autorizat provizoriu
*** L=licenţă / M=master

An universitar 2009/2010 (HG 749/24.06.2009-licenţă):

Facultatea Domeniul Specializarea Nr. cred. Forma de org. Stare progr. Tip progr.
Calculatoare şi Informatică Aplicată Informatică Informatică 180 Zi* A** L***
Administrarea Sistemelor Distribuite 120 Zi A M***
Web-design 120 Zi A L
Design Arte Plastice, Decorative şi Design Design 180 Zi A L
Drept şi Administraţie Publică Drept Drept 240 Zi A L
Instituţii de Drept European 60 Zi A M
Ştiinţe Administrative Administraţie Publică 180 Zi AP** L
Educaţie Fizică şi Sport Educaţie Fizică şi Sport Educaţie Fizică şi Sportivă 180 Zi AP L
Sport şi Performanţă Motrică 180 Zi AP L
Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne Limbi Moderne Aplicate Limbi Moderne Aplicate 180 Zi A L
Limbi Moderne şi Comunicare Interculturală 120 Zi A M
Ştiinţe ale Comunicării Comunicare şi Relaţii Publice 180 Zi AP L
Jurnalism 180 Zi A L
Jurnalism şi Publicitate 120 Zi A M
Mass-media şi Comunicare în Spaţiul Public European 120 Zi A M
Muzică Muzică Interpretare muzicală-instrumente 240 Zi AP L
Psihologie Psihologie Psihologie 180 Zi A L
Managementul Resurselor Umane 120 Zi A M
Psihoterapii şi Psihologie Clinică 120 Zi A M
Ştiinţe Economice Contabilitate Contabilitate şi Informatică de Gestiune 180 Zi A L
180 FR* AP L
Auditul şi Evaluarea Întreprinderii 120 Zi A M
Economie şi Afaceri Internaţionale Economie şi Afaceri Internaţionale 180 Zi A L
Strategia Afacerilor în Mediul European 120 Zi A M
Marketing Marketing 180 Zi AP L

* Zi=învăţământ de zi / FR=învăţământ cu frecvenţă redusă
** A=acreditat / AP=autorizat provizoriu
*** L=licenţă / M=master

An universitar 2002/2003 (HG 944/29.08.2002):

Facultatea Specializarea Durata Forma de org. Stare progr.
Calculatoare şi Informatică Aplicată Informatică 4 Zi AP*
Design Design 4 Zi A*
Drept şi Administraţie Publică Drept 4 Zi A*
Administraţie Publică 4 Zi AP*
Educaţie Fizică şi Sport Educaţie Fizică şi Sport 4 Zi AP*
Măiestrie Sportivă şi Acrobatică 3 Zi AP*
Jurnalistică Jurnalism 4 Zi A*
Limbi Moderne Aplicate Limbi Moderne Aplicate 4 Zi A*
Comunicare Socială şi Relaţii Publice 4 Zi AP*
Psihologie Psihologie 4 Zi A*
Ştiinţe Economice Contabilitate şi Informatică de Gestiune 4 Zi A*
Relaţii Economice Internaţionale 4 Zi A*
Marketing 4 Zi AP*
Contabilitate (Făget) 3 Zi AP*

* A=acreditat / AP=autorizat provizoriu

An universitar 2001/2002 (HG 410/25.04.2002):

Facultatea Specializarea Durata Forma de org. Stare progr.
Calculatoare şi Informatică Aplicată Informatică 4 Zi AP*
Design Design 4 Zi ICA*
Drept şi Administraţie Publică Drept 4 Zi ICA*
Educaţie Fizică şi Sport Educaţie Fizică şi Sport 4 Zi AP*
Măiestrie Sportivă şi Acrobatică 3 Zi AP*
Jurnalistică Jurnalism 4 Zi ICA*
Limbi Moderne Aplicate Comunicare Socială şi Relaţii Publice 4 Zi AP*
Psihologie Psihologie 4 Zi ICA*
Ştiinţe Economice Contabilitate şi Informatică de Gestiune 4 Zi ICA*
Relaţii Economice Internaţionale 4 Zi ICA*
Marketing 4 Zi AP*
Contabilitate (Făget) 3 Zi AP*

* AP=autorizat provizoriu / ICA=în curs de acreditare

An universitar 2000/2001 (HG 696/17.08.2000, completat prin HG 1215/29.11.2000):

Facultatea Profilul / Specializarea Durata Forma de org. Stare progr.
Calculatoare şi Informatică Aplicată Informatică / Informatică (introdus prin HG 1215/2000) 4 Zi AP*
Design Arte Plastice şi Decorative / Design 5 Zi ICA*
Drept şi Administraţie Publică Ştiinţe Juridice / Drept 4 Zi ICA*
5 FF ICA*
Educaţie Fizică şi Sport Educaţie Fizică şi Sport / Educaţie Fizică şi Sport 4 Zi AP*
Educaţie Fizică şi Sport / Măiestrie Sportivă 3 Zi AP*
Jurnalistică Jurnalistică / Jurnalism 4 Zi ICA*
Limbi Moderne Aplicate Filologie / Comunicare şi Relaţii Publice 4 Zi AP*
Psihologie Sociopsihopedagogie / Psihologie 5 Zi AP*
Ştiinţe Economice Economic / Finanţe şi Contabilitate 4 Zi ICA*
5 FF ICA*
Economic / Comerţ Exterior 4 Zi ICA*
5 FF ICA*
Economic / Finanţe-Contabilitate (Făget) 3 Zi AP*

* AP=autorizat provizoriu / ICA=în curs de acreditare

An universitar 1999/2000 (HG 535/07.07.1999) – funcţionează sub denumirea INSTITUTUL DE STUDII ŞI EDUCAŢIE PERMANENTĂ “TIBISCUS” DIN TIMIŞOARA:

Facultatea Profilul / Specializarea Durata Forma de org. Stare progr.
Design Arte Plastice şi Decorative / Design 5 Zi AP*
Drept şi Administraţie Publică Ştiinţe Juridice / Drept 4 Zi AP*
5 FF AP*
Jurnalistică Jurnalistică / Jurnalistică 4 Zi AP*
Limbi Moderne Aplicate Filologie / Comunicare şi Relaţii Publice 4 Zi AP*
Psihologie Sociopsihopedagogie / Psihologie 5 Zi AP*
Ştiinţe Economice Economic / Finanţe şi Contabilitate 4 Zi AP*
5 FF AP*
Economic / Comerţ Exterior 4 Zi AP*
5 FF AP*

* AP=autorizat provizoriu