Simpozionul Științific Studențesc, UTT – 2023

Universitatea Tibiscus din Timișoara, Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată în colaborare cu Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră – CCOC, Centrul de Cercetare în Informatică Multidisciplinară (CCIM) vă invită să participați la

Simpozionul Științific Studențesc, UTT – 2023

Simpozionul va avea loc în data de 27 IUNIE 2023, ora 15:00

Dragi studenți, dragi cadre didactice,

Bun venit la cea de-a IX-a ediţie a Sesiunii de comunicări științifice ale studenților din Universitatea Tibiscus din Timișoara, 2023.

Simpozionul Știinţific Studenţesc este o manifestare de tradiţie în cadrul Universităţii Tibiscus Timișoara, fiind un prilej prin care studenții Universității și alți studenți invitați de alte universități locale sau naționale își validează calitatea de cercetători prin prezentarea rezultatelor obținute şi prin colaborarea cu cadrele didactice.

Scopul Simpozionului este de a crea cadrul pentru prezentarea şi dezbaterea lucrărilor realizate individual sau în echipe de studenți ce conţin rezultate ştiinţifice şi tehnice.

Simpozionul este organizat de către Facultatea de Calculatoare și Informatică aplicată (FCIA) din cadrul UTT, având ca parteneri Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) și Centrul de Cercetare în Informatică Multidisciplinară (CCIM) din UTT.

ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR

Candidaţii eligibili pentru înscriere sunt studenţii şi masteranzii, iar înregistrarea se poate face până în data de 22 iunie la una din adresele de email de pe afiș, cu datele coordonatorilor, datele studenţilor, titlul şi rezumatul lucrării.

REDACTAREA LUCRĂRILOR

  • În această etapă, participanţii vor pregăti lucrarea în extenso conform modelului Paper-Template.docx, iar autorul corespondent al lucrării o va trimite prin e-mail pe adresa  cu specificarea ”Pentru Simpozionul Studenților UTT, 2023”, Nume prenume / Facultatea / Universitatea

Lucrările în extenso vor fi publicate în volumul Revistei studențești de cercetare în informatică multidisciplinară – CreativeAPPS (https://www.creativeapps.ro) care va putea fi descărcat de pe site-ul revistei.

Termenul limită pentru trimiterea lucrării în extenso: 26 IUNIE 2023

Vă dorim mult succes în realizarea lucrărilor și vă așteptăm în număr cât mai mare!