Concurs de admitere la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)

Universitatea TIBISCUS din Timișoara organizează pentru anul universitar 2023-2024 concurs de admitere la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) în limita a 100 de locuri, acreditate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) prin Hotărârea nr. 102/H din data de 27.04.2023.

Calendarul de admitere pentru Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este:

Perioada de înscriere:

03 Iulie – 26 Iulie 2023
04 septembrie – 27 septembrie 2023
între orele 12-15

1. Program de formare psihopedagogică – Nivel I Licență

Durata: 3 ani (6 semestre)

Pentru studenții care se vor înscrie la facultățile UTT din anul 1, anul universitar 2023-2024

Taxă de școlarizare: 950 Lei, achitați integral în momentul admiterii

Acte necesare în momentul înscrierii:

 • Diplomă de bacalaureat + Foaie matricolă (xerocopie)
 • Certificat naștere (xerocopie)
 • Carte de identitate (xerocopie)
 • Adeverință de la medicul de familie care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

2. Program de formare psihopedagogică – Nivel II Master

Durata: 2 ani (4 semestre)

Pentru studenții care se vor înscrie la programele masterale din UTT, în anul 1, anul universitar 2023-2024

Taxă de înscriere: 250 lei

Taxă de înmatriculare: 200 lei

Taxă de școlarizare: 1400 lei, achitați integral în momentul admiterii

Acte necesare în momentul înscrierii:

 1. Diplomă de bacalaureat, foaie matricolă (xerocopie)
 2. Diplomă de Licență/Adeverință de absolvire (promoția 2023) (xerocopie)
 3. Certificat de absolvire program de formare psihopedagogică Nivel I și Foaie matricolă sau Adeverință de absolvire (promoția 2023) (xerocopie), pentru studenții care au absolvit Modulul I la alte universități cu DPPD
 4. Certificat naștere (xerocopie)
 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) (xerocopie)
 6. Carte de identitate (xerocopie)
 7. Adeverință de la medicul de familie care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie

3. Program postuniversitar de formare psihopedagogică (Nivel 1)

Durata: an universitar 2023-2024 (2 semestre)

Pentru studenții care nu au urmat programul în timpul studiilor de licență (necesar pentru cariera didactică la nivel de liceu)

Taxă de înscriere: 250 lei

Taxă de înmatriculare: 200 lei

Taxă de școlarizare: 3000 Lei, achitați integral în momentul admiterii

Acte necesare în momentul înscrierii:

 1. Dosar plic
 2. Diploma de Bacalaureat cu foaie matricolă liceu (xerocopie)
 3. Diplomă de Licență/Adeverință de absolvire (promoția 2023)- xerocopie
 4. Foaie matricolă/Suplimentul la Diplomă (xerocopie)
 5. Diplomă de master/Suplimentul la Diplomă (dacă este cazul) – xerocopie
 6. Certificat naștere (xerocopie)
 7. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) (xerocopie)
 8. Carte de identitate (xerocopie)
 9. Adeverință de la medicul de familie care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie

4. Program postuniversitar de formare psihopedagogică (Nivel II)

Durata: an universitar 2023-2024

Pentru studenții care nu au urmat programul în timpul studiilor de licență (necesar pentru cariera didactică în mediul universitar).

Taxă de înscriere: 250 lei

Taxă de înmatriculare: 200 lei

Taxă de școlarizare: 3000 Lei, achitați integral în momentul admiterii

Acte necesare în momentul înscrierii:

 1. Dosar plic
 2. Diploma de Bacalaureat, foaie matricolă liceu (xerocopie)
 3. Diplomă de Licență/Adeverință de absolvire (promoția 2023)- xerocopie
 4. Foaie matricolă/Suplimentul la Diplomă (xerocopie)
 5. Diploma de master (xerocopie)
 6. Foaie matricolă/supliment la Diploma de master (xerocopie)
 7. Certificat de absolvire Modul I, foaie matricolă (Anexa Certificatul de absolvire Modul I) 
 8. Certificat naștere (xerocopie)
 9. Certificat de căsătorie (dacă este cazul)-xerocopie
 10. Carte de identitate (xerocopie)
 11. Adeverință de la medicul de familie care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

La sfârșitul perioadei de înscrieri, candidații vor susține un interviu în fața comisiei de admitere, în urma căruia vor fi declarați admiși doar studenții care vor îndeplini toate condițiile cerute de metodologia de admitere. 

Contact

E-mail:  or.sucsibit@dppd

Telefon: 0256.220.689

Mobil: 0732.808.851